Moj slikovni rečnik engleskog jezika

Moj slikovni rečnik engleskog jezika

Vodič za roditelje

Prilog je emitovan u 804. emisiji Vodič za roditelje u nedelju, 14. avgusta 2016. godine na B92 info kanalu. Sagovornice u prilogu su Dijana Kisić (profesorka engleskog jezika u školi engleskog jezika The Big Bird Language School) i Anđelka Ružić (urednica u Kreativnom centru).

Da bi dete zavolelo učenje stranog jezika, njegov odgovor na pitanje – Šta ste radili na času?, mora da bude – Igrali smo se.

Roditelji su u dilemi kada je pravo vreme da dete počne sa učenjem stranog jezika? Novi programi u obrazovanju preporučuju rani kontakt sa stranim jezikom, koji se uvodi već u ranim pripremnim predškolskim grupama.

“Deca pokazuju urođenu sposobnost da usvajaju jezik, kao što pokazuju neverovatne sposobnosti i u drugim oblastima: da koriste kompjuter, da instaliraju i igraju igrice na telefonima, da pamte pesmice čak i kada ih samo čuju na njima nekom nepoznatom jeziku. I to sve bez napora. Naravno, podjednako je važna je i činjenica da se pravilan izgovor nadalje usvaja u ranom predškolskom uzrastu. Istraživanja su dolazala da postoji ograničen period za usvajanje prvog i drugog jezika. Zbog toga je uzrast od tri godine idealan. Tada su deca oslobođena straha i kočnica tipičnih za starije uzraste.”

Related Posts

1